Събитието, което ще се проведе на 24 август в панаира, е отворено за всички желаещи да дебатират по темата

Домашното образование е поставено във фокуса на регионална конференция, която ще се проведе на 24 август в Конгресния център на панаира. Организатори на събитието са Сдружение „Родители обединени за децата“ и Асоциация за домашно образование.

Лекторите ще запознаят аудиторията с правните и философските въпроси на образованието в България, с отговорността на родителите, избрали домашното образование. “Развиване на критично мислене чрез образование по природни науки” е темата на лекцията на д-р Атанас Терзийски от Пловдивския университет. Събитието ще завърши с открита дискусия с всички участници. Входът е свободен.