Пловдивският екип пребори 65 конкуренти с видеоразказ за замърсяването на природата и възможностите на кръговата икономика

Десетминутен документален филм на ученически екип от Професионална гимназия по електроника и електротехника спечели първо място на Националното състезание ,,Европа е моят дом – нека го поддържаме чист и зелен“. Тайлян Митев от 10 б клас и Георги Давидов от 11 з клас се пребориха за приза в конкуренция с 65 участници в категорията. В ролята на режисьор влязъл педагогическият съветник Илия Маринчешки.

Документалният филм е със субтитри на английски език и поставя акцент върху замърсяването на природата и възможностите на кръговата икономика, която способства за намаляване на използваните суровини, рециклирането и изхвърлянето на отпадъци. Видеоразказът включва и интервю с млад предприемач от Първомай, който рециклира селскостопанска техника и така способства за намаляване на отпадъците. Освен това осигурява и нови работни места.

Националното ученическо състезание цели да провокира интереса на учениците към приоритетната програма на Европейския съюз за трансформация на икономиката и обществото  в отговор на амбициите за постигане на Европа климатично неутрална до 2050 г., да подобри тяхната креативност и гражданска позиция.

Първенците получиха грамоти и фотокамера за награда.