“Чрез умен дом можеш да постигнеш енергийна ефективност и да получиш „зелен“ резултат”, казва Милка Куцева от пловдивския филиал на Техническия университет

Ако погледнете електромера си година назад, ще успеете ли да прогнозирате разхода на електричество през следващите 365 дни. Докторантът в пловдивския филиал на Техническия университет Милка Куцева може да го направи.

„Истината е, че не използвам електромери в научната си работа, а сензори и сензорни системи, които измерват разхода на електричество в реално време на всяка милисекунда, обяснява Милка Куцева. Целта й е планирайки разходите за електроенергия с голяма точност, домакинства и фирми не само да правят икономии, но и да дадат своя зелен отпечатък.

Интересът й към умните домове започва от студентските години. Тя защитава дипломна работа точно в тази насока – не само да получава информация от електроуреди, но и да ги управлява икономически ефективно от телефона си чрез специално разработена от нея програма. В магистърската си работа усъвършенства своето уеб приложение откъм бързина на изпълнението.

Преди три години Куцева започва докторантура и доразвива теоретично извършеното досега. Темата на дисертацията й е „Методи и средства за създаване на облачно базирани интелигентни сензорни системи“. Нейният научен ръководител проф. д-р Гриша Спасов е категоричен, че става дума за наистина перспективна насока в човешкото познание.

„Стартирах от трислойната архитектура на интернет на нещата, но се спрях на най-сложната седемслойна архитектура и доказах, че чрез умен дом можеш да постигнеш енергийна ефективност и в крайна сметка да получиш „зелен“ резултат. Прогнозата на бъдеща енергийна консумация на базата на предишната използвана прави моето софтуерно приложението по-смислено и по-практически приложимо“, обяснява Куцева. Изследвайки и прогнозирайки енергоразхода на най-голямата група сървъри в Пловдивска област – тази в Техническия университет, тя счита, че вузът може да спести между 5 и 10% електричество само в този обект.

Нейната софтуерна система дава прогноза така, че пловдивският филиал да не поръчва излишно количество електричество и разпределението му през годината да е точно.

„В началото бях малко объркана какъв точно алгоритъм да използвам. Мислила съм си да взема и информация за температурата отвън. Но в този случай трябва да имам и бъдещи данни – тоест времето за следващата година. Липсата на такава информация правеше алгоритъма ми неприложим. Затова се спрях на другия вариант – така наречената поредица от серии. Пресметнала съм доколко е правилен този алгоритъм чрез метрикси или стойности, които могат да го оценят. Излизат правилни. Сега оставя да добавя и цената като фактор“, пояснява докторантката.

Бизнесът на фирмата, за която Милка работи, е обработка на големи количества данни.  Нейните изчисления и информация са предназначени за проект на немската автомобилна компания „Ауди“.