SONY DSC

Стефан Лишев е създал своя микроконтролерна система, която отчита данни на разстояние 5 километра

Докторант от пловдивския филиал на Техническия университет разработи дрон, който мери параметрите на въздуха. Стефан Лишев е създал собствена  микроконтролерна система, която отчита данни на разстояние 5 километра. Системата се побира в шепата на една ръка, а Стефан иска да качи всички  микроконтролни уреди на дрон – квадрокоптер и да го „научи“ да приема и предава информация за атмосферния въздух от височина до 120 метра. Така само с един дрон и с технологията, разработена от докторанта в катедра „Компютърни системи и технологии“, ще може постоянно да следи чистотата на въздуха, който диша. При това много по-евтино, отколкото струват досегашните градски измервателни станции. По негови сметки цената на новия измервател няма да надхвърля 600-800 лева.

Темата на моята докторантура е „Методи и средства за отдалечено измерване параметрите на атмосферния въздух“, обяснява Стефан Лишев. Той се е съсредоточил върху метеорологичните параметри като температура, влажност, атмосферно налягане и замърсяване на въздуха с въглероден диоксид, летливи органични съединения, които са основно от отработените газове на автомобилите, но и от други източници. Една от трудностите в Пловдив са хълмовете.

За измерванията си той използва микроконтролерна система и към нея включва сензори за измерване на търсените параметри. Предаването на данни от сензорите към оперативния център става по безжичен начин, позволяващ двупосочна комуникация с предаване и приемане на данни на голямо разстояние. Устройствата, предаващи информация, са с ниска консумация на енергия, така че могат да работят дълго без зареждане. Системата използва безжична технология за връзка LoRaWAN, която позволява изграждане на безжична сензорна мрежа, свързвана с интернет.

„Когато датчиците за измерване чистотата на въздуха се качат на дрон, се налага и на тях да се подава информация доста от далече. Става дума за технически данни като  промяна на параметрите на комуникация, широчина на честотната лента, фактор на разпръскване и др. Използваната модулация може да се уподоби на звуците, които използват прилепите за ориентиране“, обяснява Стефан Лишев.

Засега той е правил само наземни измервания, но вече уточнява първите тестове с дрон, заедно с колегите си от катедра „Транспортна и авиационна техника и технологии“. Очакванията са, че по-високо в атмосферата замърсяването ще бъде по-малко. Ветровете в Пловдив духат от запад на изток и е интересно да видим какво е замърсяването в източните и западните квартали на града по едно и също време, казва докторантът. Според него височинните измервания на чистотата на въздуха могат да послужат при формирането на стратегии за пречистването.

Измерванията, на които Стефан Лишев  ще „учи“ своя дрон, досега не са правени никъде по света. Има подобни, но се използват много по-скъпи сензори, които не са масово приложими. Българската разработка е с евтини сензори и на базата на повтаряемост на резултатите ще се създава много точна картина на измервания въздух, независимо в коя точка на света. Уредът на младия пловдивски учен  позволява един велосипедист или пилот с дрон да даде пълна картина на чистотата на въздуха в град като Пловдив.