Училището ремонтира класни стаи и кабинети, наследени след преместването на ПГ по строителни технологии, целта е преминаване на едносменен режим през втория срок

Обучението от разстояние в електронна среда направи възможно извършването на неотложни ремонти в Професионалната гимназия по туризъм. От спешна реконструкция се нуждаят помещенията, освободени от Професионалната гимназия по строителни технологии „Пеньо Пенев“, която от 1 септември се сля с Професионалната гимназия по транспорт.  Преобразуването реши дългогодишния проблем на съжителство на ПГСТ „Пеньо Пенев“ с Професионалната гимназия по туризъм „Проф. Асен Златаров“, които деляха една сграда.

„Основната сграда вече е изцяло наша, затова започнахме частично обновяване на стаите на първия етаж. Направихме ремонт на ВиК инсталацията в двора, който не търпеше отлагане. Подписахме договор с EVN за централно топлоснабдяване. По националната програма за създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище ще бъдат поставени 21 нови камери и турникети за осигуряване на по-стриктен контрол и пропускателен режим“, обясни директорът на училището инж. Катерина Додова. Някои от работилниците все още се ползват за нуждите на обучението по строителни технологии, когато бъдат освободени, и те ще се реконструират.

Тя се е запознала подробно с документацията на отлагания във времето кардинален ремонт по ОП „Региони в растеж“, за да не се дублират ремонтни дейности, заложени в проекта. Очакванията са реконструкцията най-сетне да стартира догодина.

„Трябва да осигурим на учениците и колегите комфортна среда за работа, защото целта ни е през втория учебен срок да преминем на едносменен режим. Надявам се присъственото обучение дотогава да бъде възстановено. Въпреки че сме изготвили и графици, ако се пристъпи към поетапно връщане“, обясни Додова. Две седмици ще учат учениците от осмите, десетите и половината от дванайсетите класове. Следващите две са за гимназистите от деветите, единайсетите и втората половина на дванасетите класове. За да не се смесват потоците, са отворени и двата входа.

Додова не скри, че е изключително трудно да се водят практически занимания във виртуална среда, но увери, че колегите й правели максималното, за да може учениците да усвоят нужните знания и умения. Някои поставяли задачи да се готви в реално време, при което гимназистите включвали камерите, инсталирани в домашната кухня, за да покажат как приготвят дадено ястие или напитка. Други пък изисквали да се подготвят презентации, канели като гости топ готвачи или бивши възпитаници на училището, които са се реализирали успешно, за да мотивират учениците да се развиват в избраната от тях професия.