Класните ръководители ще получават допълнително по 45 лева, 135 лева за докторска степен според новия КТД в образованието, подписан с Община Пловдив

Не по-малко от 450 лева ще получават учителите за представително работно облекло, а непедагогическият персонал – 330. Завишението от 50 лева е заложено в новия Колективен трудов договор, който трите синдиката в сферата на образованието подписаха след двумесечни преговори с Община Пловдив. Средствата ще се изплащат срещу фактура. В бъдеще класният ръководител ще взима 45 лева за консултация и водене на документация, вместо досегашните 40. За наставниците увеличението е от 50 на 60 лв.

СБУ, Регионален синдикат „Образование” към КТ “Подкрепа” и НУС, заедно с работодателските организации и общината, договориха също преподаватели и директори с докторска степен да получават 135 лева, а за доктор на науките да се дават 165 лева.

Увеличението на средствата за професионална квалификационна степен е между 10 и 20 лева. Така за V ПКС сумата става 35,  ІV ПКС – 40, ІІІ ПКС – 55, ІІ ПКС – 75, І ПКС – 95 лева.

Страните се споразумяха изплащането на допълнителните трудови възнаграждения за 24 май, 15 септември и третото – по избор, да бъде заложено и във вътрешните правила. Учителите, които работят на 1 ноември, следва да получат двойно възнаграждение.

Педагозите няма да са длъжни да престояват 8 часа в училище, тъй като ще могат да осъществяват самоподготовката си в предпочитана от тях среда, е заложено в чл.16 от раздела за работното време, почивките и отпуските. Според същия член работното време в неучебни дни е 5 часа. Служители с 2 деца до 18 години ще ползват 4 дни към отпуската, с 3 деца – 5 дни,  с 1 дете до 12 години – 1 ден.

Промените влизат в сила с новия бюджет от 01.01.2020 год.