Учители, които преподават на 4 клас, не могат да са квестори и оценители, на 7 май е първият тест по български

6927_gallery_main

Доброволни екипи от външни наблюдатели ще следят за реда при провеждане на националното външно оценяване в 4 клас. Те ще могат да контролират коректното организиране и провеждане на дейностите по разсекретяване и размножаване на изпитните материали. В екипите имат право да бъдат представители на Училищното настоятелство и учители.

Поредицата малки матури, на които ще се явяват над 5000 деца от областта, стартира с теста по български език на 7 май. Четвъртокласниците ще пишат диктовка и ще отговарят на 11 задачи от текст за четене с разбиране. На следващия ден е тестът по математика, който включва 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора и 3 от отворен. Матурите по “Човек и общество” и “Човек и природа” са съответно на 12 и 13 май.

Началото на всички тестове е 10 часа. Изпитните варианти, разработени от национална комисия, се изпращат 30 минути преди старта. Четвъртокласниците ще имат на разположение един учебен час да се справят със задачите. те ще пишат върху листове, подпечатани с печата на училището. На изпита не се допуска присъствието на учители, които преподават на учениците от класа. Учители, които водят занятия в 4 клас, не могат да са квестори или оценители.

Проверката се прави от училищна комисия в рамките на три дни след провеждането на изпита.