Да се изгради система за идентифициране на деца в риск от отпадане предложиха участниците в събитието

Кръгла маса на тема „Превенция на преждевременното напускане от образователната система“ организира ОУ „Елин Пелин“. Събитието се проведе в заседателната зала на район „Западен“.

„Проблемът за превенцията на преждевременно напускане на ученици от образователната система е изключително предизвикателство пред съвременното общество. Всички заедно – кметове, директори на училища, учители и родители, трябва ежедневно да си партнираме в името на осигуряване на възможно най-добър старт в живота на всички деца“, каза при откриване на форума директорът на ОУ „Елин Пелин“ Таня Вангелова.

На събитието бяха споделени множество добри практики и креативни идеи, които се прилагат  в ОУ „Елин Пелин“ и оказват благоприятно въздействие върху ангажираността на родителя като активен партньор в училищния живот. Успешно се оказа реализирането на проект по НП „Заедно за всяко дете“ – проведени са две обучения за родители и деца с участието на 50 родители, 30 от които на ученици в риск. Училището се включи в регионалната среща за обмяна на добри практики под егидата на РУО – Пловдив на тема „Ефективно взаимодействие със семейството“.

„Трета поредна година се работи по НП „Заедно за всяко дете“, модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Едни от най-успешните инициативи са уъркшоп за здравословно хранене и движение, обучение с инструктор по лична защита.  Родителите се включват в извънкласни дейности като: „ Родители четат на деца“, „Родители в подкрепа на културата“, „Училище за родители“, „Моята професия“ и много други“, обобщи Вангелова.

На кръглата маса присъстваха кметът на „Западен“ Тони Стойчева и експерти от района, директори и учители от детски градини и училища. По време на срещата участниците разиграха интерактивни игри, насочени към развитието на умения за работа в екип, както и на способността за вземане на съвместни решения. Обсъдени бяха причините и предпоставките за отпадането на децата от училище.

За са бъде успешна превантивната политика, е важно да се създаде система за идентифициране на деца в риск от отпадане, изразиха мнение в участниците в събитието. Които поставиха на основно място ангажираността на родителите.