Децата от 2 б клас на ОУ „Димитър Талев“ са най-малките пловдивски ученици, които ще се обучават по образователния модел 1:1, хромбуците вече са подредени върху чиновете

Изобщо не е страшно, даже е хубаво, казва Лъчко, докато старателно оцветява главата на мечето от работния лист, получен при влизането му в класната стая.

Десетки деца, на които предстои да чуят за първи път школския звънец, се отзоваха на поканата на ОУ „Димитър Талев“ и се включиха в Дните за ориентиране на първокласника. Най-нетърпеливите дойдоха малко преди 8 часа, за да влязат в училище, водени от класните ръководители, които ги посрещнаха на входа с маски. Децата получиха инструкции, че могат да свалят личните предпазни средства, когато заемат местата си в кабинетите. Да мият старателно ръцете си преди да се хранят или след като са били до тоалетната, да ползват дезинфектант, да слагат ръка на уста, когато кихат или кашлят, бяха част от заръките, отправени от новите им учители.

„Христо, можеш да махнеш маската”, обръща се Таня Гълъбова към закъснелия малчуган, който влиза в класната стая на 1 а клас. Тя и колегите й от останалите пет паралелки разведоха по график най-малките ученици из училищната сграда, разходиха ги и в двора, за да видят спортните игрища и ремонтните дейности по изграждане на новата спортна площадка с пет мулфункционални игрища, която ще се готова за Европейския ден на спорта – 25 септември. Учениците на училището ще разполагат и със сектор за дълъг скок с полиуретанова настилка.

Образователният модел 1:1  ще се прилага от новата учебна година и в ОУ „Димитър Талев“, при това с учениците от 2 б клас. Във всеки учебен час, в който учителят е планирал използване на дигитални технологии, ще има възможност да го направи чрез нов вид компютър, проектиран за по-бърза и лесна работа. Училището вече разполага с хромбук устройства с лицензи за управление за учителя и всеки ученик. Те ще се ползват не само по учебни предмети от областта на STEAM дисциплините – природни науки, технологии, математика, но и по чужд език, музика. На въпрос как ще се отрази работата с електронни устройства на 8-годишни деца, класният ръководител Гергана Николова пояснява, че тя в никакъв случай няма да е хаотична, а само по определени теми от учебното съдържание, предварително подготвени от нея. Част от средствата за закупуването на хромбук устройствата са по общинската програма за модернизация на учебния процес, а останалата е заделена от делегирания бюджет.

Гергана Николова подрежда тетрадките и хромбуците на своите второкласници.

„Това е поколение Z, умения като търсене, обработване и извличане на информация са характеристиките на дигиталните деца. От миналата година работим по националната програма „Образование за утрешния ден”, по която създадохме клуб „Млад изследовател”. 16 деца, тогава първокласници, работиха с дигитални устройства, правиха QR код, създаваха документи, използвахме приложения от безплатната облачна платформа G Suit. Още миналата година ползвахме Гугъл експедициите, така че родителите бяха изключително ентусиазирани, когато им предложихме децата се обучават експериментално по модела 1:1”, обяснява класният ръководител Гергана Николова. И прави уговорката, че устройствата в никакъв случай не заменят тетрадките, тъй като децата трябва да развиват фината си моторика.

По Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ в училището има изградена безжична мрежа.

За да спази противоепидемичните изисквания, директорът Ирина Чолакова решава да проведе родителските срещи преди 15 септември на открито в двора. И то само за първокласниците и петокласниците. За децата от останалите класове срещата с родителите е виртуална. В сайта на училището вече са публикувани учебните планове, правилата за дейността на училището и мерките за работа в КОВИД среда. Допитване сред родителите показва, че едва 9 семейства предпочитат децата им да се обучават онлайн от разстояние в дневна форма, тъй като страдат от хронични заболявания. За тях ще бъде създадена специална организация, ще получат хромбук устройства и график за индивидуални консултации.

ОУ “Димитър Талев” е сред четирите пловдивски училища, които се включиха в пилотния проект на Центъра за творческо обучение за експеримент с добавена и виртуална реалност, заедно със СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ “Яне Сандански” и ОУ “Кочо Честеменски“.

Пластмасовите масички и столчета във фоайетата на първия етаж, където са първокласниците, ще се използват и за хранене.