Срещите с кандидат-студентите ще бъдат проведени по факултети

Дните на отворените врати, но онлайн, организира Университетът по хранителни технологии в ситуация на пандемията от коронавирус. Виртуалните срещи с кандидат-студентите тази година ще бъдат проведени по факултети, съобщи зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. Христо Спасов.

9 март е денят за въпроси към Технологичен факултет, на 10-и – към Технически, а на 11-и – към Стопански. Началото е 13 часа. По време на срещите ще бъдат представени възможностите за обучение в университета и в отделните звена към него, както и възможностите за професионална реализация, специалностите и датите за предварителните и редовните изпити.

Групи от ученици с интереси към определени специалности биха могли да посочат удобно време, в което да разговарят с преподаватели от тези сфери и да получат подробна информация.

УХТ предлага на училищата да организират съвместни състезания и олимпиади в електронна среда или присъствено с тематика, съответстваща на спецификата на паралелките. Резултатите на тези, които се представят най-добре и се класират на първите места, ще им дадат предимство при кандидатстване и избор на специалност.

При предходната кампания най-предпочитаните специалности се оказаха „Технология и качество на храните“, „Компютърни системи и технологии“, „Туризъм“, „Технология на виното и пивото“.

Кандидат-студентите ще заплащат по 52 лв. за първия приемен изпит, на който се явят, а за всеки следващ таксата ще е 46 лв. Записалите специалности от професионални направления „Туризъм“ и „Икономика“ по държавна поръчка ще плащат по 590 лв. за година, а по 820 лв. остава таксата за приетите по държавна поръчка в останалите специалности на университета.

УХТ предоставя облекчени финансови условия за обучение на студентите с отличен успех и без невзети изпити, като редуцира таксите за втори курс с 10%, за трети – с 15%, а за четвърти – с 20%.