Председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета предлага НВО за 4 и 10 клас да се проведе според предварителния график, но да не е задължително

В края на учебната година да бъдат планирани и проведени присъствено изходни външни оценявания по всички предмети и класове, за да се провери каква е успеваемостта на учениците. Това предлага председателят на Съюза на работодателите в средното образование Диян Стаматов.  На тях обаче няма да се поставя оценка, целта ще е да се установят наличните дефицити и пропуски в нивото на усвояване на учебния материал и да се планират дейности по констатираните пропуски.

На 1 и 2 април да продължат учебните занятия за цялата страна в електронна среда, предлага още Стаматов след множество разговори с директори, учители и родители. Припомняме, че пловдивският кмет Здравко Димитров оповести, че ако на 31 март не бъдат удължени мерките, които предвиждат онлайн обучение, ще обяви 1 и 2 април за неучебни дни, които да се слеят с пролетната ваканция на пловдивските ученици.

Според Диян Стаматов при благоприятна възможност 12-класниците трябва да преминат към присъствено обучение от 5 април.Той изразява становище, че е добре от 12 април да бъдат възстановени присъствените учебните занимания за детските градини и за децата от начален етап. Заедно с тях в клас трябва да се върнат  за поне по три випуска по график, като бъде приложена ротация присъствено за по 5 учебни дни и след тях преминаване в електронна среда.

По мнението на Стаматов веднага след априлската ваканция следва да бъдат оповестени промените в изпитното съдържание за НВО в 7 клас и за ДЗИ в 12 клас, като бъдат съобразени с продължителното провеждане на обучение в електронна среда.

Що се отнася до НВО за 4 и 10 клас, той смята, че то трябва да се проведе според предварителния график, като се приложи вариант за незадължителност при реализирането му, без да се поставя оценка. А резултатите се използват за корекция на учебните програми.