slide-4

“Няма как за десетина деца да се поддържа цяло училище с екип. Новият закон за предучилищното и училищното образование предлага няколко нови форми на обучение за децата, които са на лечение в болниците – индивидуална, самостоятелна, дистанционна”.

Това коментира за “Уча в Пловдив” днес зам.-министърът на образованието Диян Стаматов по повод бъдещето на болничните училища, които не фигурарат в новия закон. Както писахме вече, лекари от Детска клиника на УМБАЛ “Св. Георги” подеха акция да спасят обучението в болничната стая, което, според тях, се отразява изключително позитивно на децата с тежки диагнози, настанени за продължителна терапия. На територията на шест пловдивски болници работят учителите на Основно болнично училище “Св. Иван Рилски”, които водят обучението на деца от 1 до 8 клас. Според новия закон то трябва да бъде закрито и в момента върви такава процедура.

“Това е изключително специфично обучение, защото липсва постоянен образователен процес. Според мен новите форми, за които дава възможност законът, са доста по-смислени. Няма как да запазим цяло училище и са хвърля толкова голям ресурс за няколко деца, на които сега се предлага дистанционно обучение”, коментира Стаматов.