Чавдар Здравчев, който ръководи първомайското СУ „Проф. Асен Златаров“, се включи в дебата за насърчаване на екологичното обучение като координатор на фондация „Световен образователен форум България“

Насърчаване на екологичното обучение в училищата и развиване на „зелени“ компетенции на учителите и училищните ръководители дебатираха експерти от Европейската федерация на работодателите в образованието в Кинсейл, Ирландия. Страната ни бе представена от фондация „Световен образователен форум България“ в лицето на нейния координатор Чавдар Здравчев, който е и директор на СУ „Проф. Асен Златаров“ в Първомай. Срещата постави началото на проекта “Европейските социални партньори в образованието, насърчаващи екологична устойчивост в училищното учене, преподаване и управление.

Разговор на Деляна Лукова

 

– Г-н Здравчев, какви са предизвикателствата, пред които е изправена образователната общност в Европа, предвид реализиране на екологично ориентирано обучение, какво споделиха колегите ви?

– Целта е учениците да развият критично мислене, инициативност, да опазват природата и разбират как ежедневните действия и решения оказват влияние върху околната среда и климата в световен мащаб. Отправна точка за насърчаване на екологичното поведение е повишаването на осведомеността на учениците и педагогическите специалисти по въпросите за опазването на околната среда. Идеята на Федерацията е да бъде оказана подкрепа на образователните власти, училищните лидери и педагогическите специалисти в предприемането на стъпки за създаване на устойчиви училищни екосистеми. Проектът е в съответствие с препоръката на Европейската комисия да се подпомогнат всички образователни институции и неправителствени организации при предоставянето на знания и формирането на умения в областта на устойчивостта, изменението на климата и околната среда.

– Как работи образователната общност в различните европейски държави, какви добри практики и идеи бяха споделени?

– Разгледана беше ползата от организиране на посещения на разменни начала за установяване на партньорства, взаимно вдъхновяване и обмяна на опит и информация. Това би било полезно както за учениците, така и за учителите. Колегите поставиха фокус върху холистичното образование и обучение, съобразено с нуждите на децата и използване на техните творчески заложби. Споделени бяха идеи за развиване на умения за общуване, сътрудничество, критично и творческо мислене, работа в екип, презентиране, функционална грамотност, изразяване и аргументиране на мнение, лидерство и други умения, включително и “зелени”, всички от реалния живот. По време на дебатите беше поставен акцент върху необходимостта от преосмисляне и трансформиране на образованието – така, че то да подготвя учениците за бъдещето с умения, нужни за днес и утре. Вниманието беше насочено към изграждането на екологична осведоменост на учениците, екологична устойчивост в управлението и архитектурата на училищата, както и за продължаващо професионално развитие на педагогическите специалисти. Запознахме се с работещи цялостни училищни подходи, модели и инициативи: как да се въвеждат по подходящ начин тези теми, какви практически възможности съществуват за внедряване на екологични практики и политики в училищния живот.

– Къде стои България? Как можем да въведем екологичното образование с практически дейности в класната стая?

– Вече има учебни заведения, които реализират множество еко инициативи, ще е добре всички да помислим за цялостен подход при включване на теми за екологичната устойчивост във всички аспекти на училищния живот. Това означава и подготвени учители с фокус върху предоставянето на знания за изменението на климата и формирането на умения за опазване на околната среда, реализиране на междупредметни връзки. Добре би било в училищната стратегия за развитие да бъдат включени училищни политики, свързани с климатичните промени и биоразнообразието, както и методически да се вплита екологично учебно съдържание в обучението по различните предмети.

– Как проектно базираното обучение може да помогне да се развият тези техни умения?

– Като се организират разнообразни училищни дейности – работа по проекти, свързани с опазването на околната среда, например, за разработване на плакати с послания и други образователни продукти, изследвания и търсене на решения по наболели екологични проблеми, провеждане на тематични състезания, конкурси,  дебати.

– Вие самият ръководите училище, така че имате наблюдения. Какъв е начинът да бъдат насърчени учениците да изследват и анализират?

– Има учебни заведения, които работят по програмата “Еко училища”, насърчаваща учене, базирано на действие. Необходимо е да се изгради цялостен училищен подход заедно с ученици, родители и местни власти – например за поставяне на слънчеви батерии на покрива, които да захранват училищната електрическа мрежа, да се събира дъждовна вода, която да се ползва за поливане на растения в класните стаи, работа по екологични програми: засаждане на растения, изграждане на оранжерии за отглеждане на био плодове и зеленчуци, поставне на апарати за питейна вода, ограничаване на използването на хартия. Всичко това може да се случи по-лесно, ако има продължаващо обучение за педагогическите специалисти и ефективно сътрудничество с местните общности, институциите, бизнеса и общините.

– Какви са изводите, които бяха направени в Ирландия, посоката за развитие, която се очертава като водеща за европейските училища?

– В предложението за препоръка на ЕК държавите членки на ЕС се призовават да предоставят на учащите достъп до висококачествено обучение по въпросите на изменението на климата и биологичното разнообразие; да се подкрепят цялостни институционални подходи, насърчаващи екологична устойчивост в училищното учене, преподаване и управление. Образованието, и в частност устойчивото екологично обучение, трябва да бъдат приоритет и да се осъществяват при ефективното сътрудничество на всички заинтересовани страни. Учениците следва да бъдат “запалени”, насърчени и подпомогнати, за да предприемат подходящи действия за здравословен и устойчив начин на живот, за да живеят както в хармония със себе си, така и със заобикалящия ги свят.

 

 

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.