Предвижда се създаването на мобилна кантора, която да консултира младежи, родители и работодатели

Директорът на Регионалния център за подкрепа процеса на приобщаващо образование д-р Катя Стоилова бе избрана за председател на националната секция „Приобщаващо образование“ към Синдиката на българските учители. В тази си роля тя ще бъде член и на националния ръководен орган на профсъюза.

Секцията обединява ресурсни учители, психолози, логопеди, служители в сферата на работата с децата със специални образователни потребности. Учредители са специалисти от осем области на страната, но секцията е отворена за всеки желаещ, работещ на територията на приобщаващото образование в училище.

„Целта е да се чуят предложенията извън столицата, регионалните проблеми и добрите практики от страната. Мисията на секцията като синдикална структура е да защитава ресурсните специалисти в системата като педагогически кадри със солидна академична подготовка, богат професионален опит, креативност в намирането на решения в сложни педагогически казуси“, пояснява Катя Стоилова.

В тази връзка се предвижда създаване на мобилна кантора, която да консултира относно трудовите права и задължения и позитивни реакции при критична ситуация. Като медиатори между семействата на децата със специални образователни потребности и учебните заведения, специалните педагози нерядко са подложени на натиск и лични нападки, а понякога и физическа саморазправа. Идеята на посредническата кантора е да съдейства за намиране на работа и да организира кръгли маси с браншови организации в сфери, които са подходящи за завършили ученици със специални потребности.

„Стартира изработването на Стандарт за качество на приобщаването, който впоследствие ще бъде внесен чрез СБУ в МОН. Документът следва да постави всички изисквания, произтичащи от различни нормативни документи по отношение на брой деца, часове, специалисти, образование, форми на обучение, но също така и често неглижираните условия на работа“, добавя Стоилова.

Неин зам.-председател ще бъде Калинка Рачева (логопед от Варна), като ще има и координатори по области. За област Пловдив е предложен психологът Зорница Стоянова.