Отсега мислете концепции, 39 000 учители в страната ще бъдат обучени как да работят в новоизградените пространства, каза проф. Найден Шиваров на среща с ръководителите на училища от града и региона

В проекта за STEМ център, който ще създадете, не е задължително да фигурират всички направления – наука, технологии, инженерство, математика. Може да заложите на едно или няколко спрямо потребностите на училището. Това поясни пред директори на училища от Пловдив и областта директорът на Националния STEМ център проф. Найден Шиваров. В две последователни срещи с ръководителите на образователни институции в ОУ „Райна Княгиня“ той презентира основните изисквания и финансирането при изграждане на новите пространства. Посъветва ги да не губят време и отсега да мислят концепции, които трябва да бъдат подадени през новата година, тъй като се очаква програмата да стартира всеки момент.

Припомняме, че 500 млн. лева от Плана за възстановяване ще отидат за нови 2243 центъра за природни науки и математика в училищата. Това означава, че всяко общинско и държавно учебно заведение ще има модерно пространство за обучение, изследване, експерименти. Целта е изграждане на образователна среда, повишаване  на квалификацията на педагогическите кадри, въвеждане на приложно и проектно базирано обучение по природни науки, математика, технологии. В центровете ще се развиват и дигиталните умения на учениците, уточни проф. Шиваров. Предвижда се да бъдат обучени 39 000 педагогически специалисти, което е повече от половината учители в страната. Екипите по места ще повишават уменията си в зависимост от избраното направление.

Проф. Шиваров посъветва директорите да се съобразят с Наредба 24 за физическа среда и стандартите за STEM. Типовите лаборатории са 5: изследователски; център по природни науки, изследвания и иновации; класна стая за дигитални създатели; център за млади изследователи; център за технологии в креативната индустрия.

„Дори да изберете петте направления, не е необходимо те да бъдат в пет отделни стаи, ако не разполагате с достатъчно кабинети. Може да обединявате пространства, да използвате хранилища и коридори“, поясни проф. Шиваров.

На един от най-често задаваните въпроси може ли да се закупи друго оборудване извън спецификациите той отговори утвърдително, но предупреди, че проектите трябва да са реалистични, съобразени с профила на училището. И ако ще се прави кабинет по роботика, да не се залага 1 робот, а 20, за да се формират групи и да се даде възможност на всяко дете да сглобява и разглобява. Даде и обратния пример, че ако се поръчат 20 3D принтера, няма как да бъде разрешено закупуването им, тъй като са достатъчни 2-3. Учебните работилници също могат да бъдат включени в проектите, за да бъдат закупени нови материали и инструменти.

Финансирането ще бъде според големината на училището – при 50 ученици – до 50 000 лева, при над 1001 – до 600 000 лева. Отделно от това е предвидено финансиране и за оформяне на високотехнологични класни стаи, за които сумите са съответно до 10 000 и до 80 000 лева. Училищата, които имат изградени STEM центрове, могат да надграждат, но за тях финансирането е редуцирано – от 50 до 300 000 лева.

Няма да има неодобрени проекти – тези, които не отговарят на изискванията, ще бъдат връщани за доработване. Средства за съставяне на проектните предложения не са предвидени. Не е допустимо и изграждането на допълнителни пристройки за центрове.

В Националния STEM център, който ще е отворен за посещение за всички, ще бъдат изградени 5 национални лаборатории: в областта на зелените технологии и устойчивото развитие; киберфизични системи и роботика; 3D технологии; природни науки; математика и информатика. Там ще бъде обособена зала за дигитални изкуства – за аудио и видео изкуства, за да стане той STEAM. Предвидени са работилници, в които деца и учители ще могат да използват закупеното оборудване за практическа работа и изследователски експерименти.

Проф. Шиваров покани директорите да разгледат мини Демо центъра в столицата.