От утре започва подаването на документи за ОУ „Никола Вапцаров“ в Асеновград и ОУ „Христо Смирненски“ в Житница

Конкурс за директори на две от училищата в областта обявява Регионалното управление на образованието. Това са ОУ „Никола Вапцаров“ в Асеновград и ОУ „Христо Смирненски“ в с. Житница, община Калояново. Подаването на документи започва от утре до 28 март в РУО. И двете учебни заведения в момента се ръководят от временно изпълняващи длъжността.

Изискването към кандидатите е да имат магистърска степен в съответното на длъжността професионално направление и не по-малко от 5 години учителски стаж. Не трябва да са лишавани от правото да упражняват професията, нито да им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“, освен ако то не е отменено като незаконно по надлежния ред.

Конкурсът се провежда в три етапа. Допуснатите по документи се явяват на писмен изпит – тест с 50 затворени въпроса. Решаването на теста е анонимно, а успешно издържалите отиват на интервю. По време на събеседването комисията оценява педагогическата и управленска компетентност на кандидатите, както и социалните им умения.