Сегашният екип на Министерството на науката и образованието няма намерение да организира едновременно спрените към момента от Върховния административен съд конкурси за директори на образователни институции в страната. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов по време на парламентарния контрол.

„Когато имаме окончателно влязъл в сила съдебен акт, в кратък срок можем да подобрим съдържанието на Наредбата и конкурсите да се проведат етапно по съответните регионални управления“, уточни той.

Министърът поясни, че към момента учебният процес е обезпечен във всички образователни институции – там, където не са проведени конкурси, има временно изпълняващи длъжността.

Припомняме, че през август тази година ВАС спря действието на новата наредба 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността “директор” в държавните и общинските училища заради жалба на кандидат за учебни заведения в Пазарджик. В нея се оспорват като субективни някои от критериите за заемане на поста, отнасящи се до личността на кандидата – мотивация, нагласа за работа в екип и усъвършенстване и комуникационни умения. Училищата със спрени конкурси в момента се управляват от временно изпълняващи длъжността директори.