Изискването е за детските градини и училища с ученици от 1 до 4 клас, както и за Центъра за подкрепа за личностно развитие

Директорите на детски градини, на училищата с ученици от 1 до 4 клас от Пловдив и областта, както и на Центъра за подкрепа за личностно развитие, трябва да подават ежеседмична справка за осъществения контрол по спазване на въведените противоепидемични мерки за ограничаване рисковете от разпространение на COVID-19. Данните следва да постъпват всеки петък до 17 часа, посочва в заповедта си началникът на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова.

Справката изисква да бъдат обобщени резултатите от осъществения от директора или определено служебно лице ежедневен контрол през седмицата за носенето на лични предпазни средства, за дезинфекция на повърхностите и проветряване на помещенията, за прилагане на стратегията за невзаимодействие между децата и персонала, както и за спазването на препоръките на здравното министерство за поведение в столовата. Школските шефове ще докладват и за осигуряването на условия за засилена лична хигиена.

Що се отнася до професионалните гимназии, те ще пък получат дезинфектант, предоставен от МОН. Количеството е в зависимост от броя на учениците и варира от 2 до 50 туби за гимназии от Пловдив и областта. Дезинфектантът ще бъде разпределен на 8 януари, като представители на съответното учебно заведение могат да го получат от ПГ по машиностроене.