8-класниците от ЕГ "Иван Вазов" първи влязоха в класните стаи.

8-класниците от ЕГ "Иван Вазов" първи влязоха в класните стаи.

Новото изискване се налага заради семейните помощи. Превърнахме се в писари, все по-малко време имаме за децата, негодуват школските шефове

Училищните директори вече ще отчитат отсъствията на учениците и в МОН. Във връзка с прилагането на новия закон за предучилищното и училищното образование и закона за семейните помощи, от просветното ведомство изискват ежемесечно данни, които ще се подават чрез новия модул в информационната система на образованието – „Отсъствия на децата и учениците“.

Справка за отсъствията следва да се подава от първо до пето число от всички директори на училища и детски градини за направените през предходния месец отсъствия – независимо дали са по уважителни или без уважителни причини. Данни ще се качват, както за децата в дневна, вечерна и комбинирана форма на обучение, така и за учениците в задочна и индивидуална, в които са предвидени присъствени занятия. Информация за отсъствията касае децата в задължителните подготвителни групи и за учениците от 1 до 12 клас. Отсъствията на учениците се отбелязват в учебни часове, а на децата в подготвителна група – в дни.

По семейни причини ще се извиняват до 3 дни с разрешение от директора, а не от класния, както беше до сега. Още 7 дни може да извини педагогическият съвет. Ако ученик не присъства в 25% от часовете по даден предмет обаче, ще държи изпит.

Превърнахме се в писари. Ежедневно от нас се изисква да подаваме какви ли не справки. Все по-малко време имаме за децата, негодуват директорите.