Общината с нов сайт, който улеснява внедряването на облачната платформа

Първа годишна среща на Училищата в облака ще се проведе в Пловдив малко преди началото на учебната година. Събитието е двудневно и ще се състои на 31-и август и на 1-и септември, както и на 7-и и 8-и септември с идентична програма в Дома на културата. На него ще  се съберат директори на училища от цялата страна, въвели облачни технологии. Целта на форума е да предложи платформа за обмяна на опит и да постави началото на общност от училища, които променят българското образование с въвеждането на технологични иновации.

Образователният проект на Община Пловдив за внедряване на облачни платформи в училища, който в момента включва 42 учебни заведения, вече има свой уебсайт https://cloud.plovdiv.bg/.

Сайтът съдържа информация за практическите стъпки, които предприема едно училище, за да въведе иновацията, полезни насоки за въвеждане на административния и учителски състав в работата с “облака”, както и за някои инструменти от класната стая на “облачния” учител. Това включва и професионалната социална мрежа – Google Educators Group (GEG) Пловдив – една от първите в България общности за технологична взаимопомощ на учители.

Пловдивски училища вече експериментират с виртуална и добавена реалност, персонални устройства за учениците и нови модели на организация на класната стая.П ловдив е първата община в България, в която работят 10 учители, сертифицирани от Google, и още 25 в процес на подготовка.

Приложена е карта на училищата в Пловдив, които внедряват облачни платформи, както и кое учебно заведение на какъв етап от процеса се намира. Комуникацията им с отдел „Образование“ на Община Пловдив в процес на пълно дигитализиране.

Проектът се осъществява в партньорство с Център за творческо обучение.