Премахването на минимума за брой ученици е добро решение за малките училища, коментират промените в наредбата за финансиране школски шефове

Училищата, които работят с уязвими групи и техните родители, е справедливо да получават допълнителни средства.  Усилията на учителите са огромни и този тpyд тpябва да бъде овъзмезден. Това е общото становище на директори на училища с преобладаващ брой деца от малцинствата, показа допитване на „Уча в Пловдив“. Директорът на ОУ „Панайот Волов“ в пловдивската Шекер махала Цонка Жиговечка заяви, че парите ще отидат за по-високо заплащане и повишаване на квалификацията на учителите.

Преди дни министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че целта на измененията в Наредбата за финансиране е да се мотивират младите хора да станат учители и в по-отдалечените населени места и в по-малки училища. Затова документът въвежда регионален коефициент на финансирането, според който ще се разпределят допълнителни средства за преподавателите в 112 общини. Финансови стимули се предвиждат и за учителите, които работят с деца от уязвими групи – най-застрашените от отпадане. Особено внимание ще се обръща на малчуганите, които растат в семейства с изключително нисък или никакъв образователен статус. В училищата, където родителите на половината деца са с начално или по-ниско образование, ще трябва да се работи най-много, за да се образоват децата, които най-често дори не са обхванати, каза още Вълчев. Учителите, които преподават на тези деца, също ще получават допълнителни възнаграждения, примерно в рамките на 15 и 20 %.

След заявеното от него се чуха коментари, че ако до този момент парите следваха ученика, сега се върви към друга крайност – наливане на средства в ромските училища.

„Мярката е закъсняла, но правилна за привличане и задържане на млади учители в малки населени места и в училища с ученици от етносите. Разбира се, само с поднасяне на финансови средства няма да се случи веднага промяна, но ще подпомогне училища, в които учителите работят здраво за образованието и успеха на всяко дете да се чувстват значими и оценени. Ще се възнагради трудът им, а те влагат много усилия“, коментира директорът на Обединено училище „Христо Ботев“ в Дълго поле Стойна Делчева. Според нея премахването на минимума за брой ученици в паралелка е добро решение за малките училища, но са необходими и допълнителни средства за подобряване и разширяване на материалната база на обединените. Общините, в които има разкрити обединени училища, трябвало да бъдат подпомогнати от държавата за разширяване на сградния им фонд, за да е възможно обучението на една смяна. В противен случай трудно можело да се гарантира качество. Стойна Делчева е сред директорите, преминали 10-дневно обучение в САЩ в рамките на „Академия за училищни лидери“ на фондация „Америка за България“. Училището, което се намира на територията на община Калояново, работи по екологичен проект с фокус към здравословното хранене. В него 70 на сто от децата са от ромски произход.

„Усилията и допълнителните ангажименти, които имат учителите в едно малко селско училище, е справедливо да бъдат забелязани и обезпечени финансово“, е мнението на директора на училището в Граф Игнатиево Даниела Петкова, която също е преминала през обучителния семинар отвъд океана в „Банк стрийт колидж“. Петкова обясни, че всеки ден след часовете колегите й обикаляли по махалите на петте села, от които имат ученици, за да търсят отсъстващите по адресите и да убеждават родителите им колко е важно образованието за техните деца.

„Условията на труд също са коренно различни в сравнение с големите градски училища. При нас един учител работи с ученици от няколко етноса с различни възможности и социален статус, следователно разработва индивидуални планове за личностна подкрепа за повечето от тях, за да бъдат те приобщени. Същият учител е член на поне 5-6 комисии, методично обединение, води допълнителните консултации, има групи за извънкласни дейности“, допълва картината Даниела Петкова.

Директорът на пловдивското обединено училище „Йордан Йовков” Таня Николова също е на мнение, че школата с преобладаващ брой деца от етносите трябва да получават допълнителни средства, тъй като работата на учителите е свързана с много допълнителни дейности. Освен че правят обходи, за да събират отсъстващите от Арман махала, педагозите давали допълнителни консултации извън часовете, за да наваксат пропуските с изоставащите.

“Ако ще бъдат предоставяни допълнителни средства на училищата, чиито образователен статус на родителите е по-нисък, не е ли ясно, че в тези училища има допълнителна работа с въпросните семейства. Това означава ежедневни срещи, ограмотяване, убеждаване. Защото първо родителите трябва да научат правилата, за да стигнат те до учениците”, коментира евентуалните промени в начина на финансиране директорът на ОУ “Васил Левски” в Караджово Красимира Благоева.

Средствата, които евентуално дойдат по новата наредба, щели да отидат за увеличение на заплатите, за допълнителни възнаграждения, за назначаване на образователни медиатори или помощник-учители, коментират директори от квартал “Столипиново”.

Тепърва предстои общините да обсъждат и приемат формулите за разпределение на средствата, получени по единните разходни стандарти.