14 преподаватели дойдоха на работна среща в гимназията за обмяна на добри практики за иновативно преподаване на италиански език

IMG_20171208_103948

14 учители и директори на учебни заведения в Италия и българските им колеги са събраха на работна среща за обмяна на опит и добри практики във връзка с инавативното преподаване на италиански език. Домакин на събитието бе ЕГ “Иван Вазов”.

Италианските гости бяха посрещнати от облечени в традиционни български носии ученици, с хляб и сол.

В обновената училищна библиотека на гимназията преподавателите имаха възможността да се запознаят с училищното ръководство и със своите български колеги. Читалнята разполага със значителна по обем учебна литература на италиански език – речници, проза и енциклопедични издания, чрез която възпитаниците от класовете по италиански език могат да се докоснат до културата, бита и изкуството на Страната на ботуша.

Италианските гости влязоха в час по италиански, за да наблюдават пряко учебния процес, но заедно с това влязоха и в ролята на преподаватели.

Работната среща продължи с дискусия, на която бяха обсъдени образователните изисквания и стандарти в двете европейски държави по отношение на преподаването на италиански език. Учителите и директорите имаха възможност да обменят професионален опит и добри практики.