Общинските съвети да утвърждават новите специалности, предложиха на дискусия за държавните образователни стандарти в Пловдив

19553492_1510997332277010_2023646917_n

Разкриване на длъжност „възпитател в общежитие” предложиха на дискусия за държавните образователни стандарти, която се проведе днес в залата на Общинския съвет в Пловдив. Предмет на дебата, в който се включиха директори и образователни експерти от Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Кърджали,  са четирите стандарта – за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование, за организация на дейностите, за оценяване на резултатите от обучението на учениците и за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Директорът на Езикова гимназия „Пловдив” Николай Радев обясни, че училището му разполага с общежитие с 320 места. Ръководството обаче се натъкнало на проблеми със статута на възпитателите, които имали 30 часа седмичен норматив, но трябвало да дават и нощни смени. Вечерните дежурства влизали в противоречие с Кодекса на труда. Предложението на Радев, подкрепено и от други директори, управляващи общежития, е обособяване на длъжност „възпитател в общежитие” с 15 часа седмичен норматив и регламентиране на други конкретни дейности.

До 14 юли трябва да бъдат готови предложенията за промени в четирите стандарта, които ще бъдат качени за обществено обсъждане в сайта на МОН.

„Тук съм, за да чуя вашите предложения за прецизиране на текстовете на наредбите, с които са приети стандартите, за да се намали административният натиск върху учители и директори”, обясни зам.-министърът на образованието Таня Михайлова, по чиято инициатива бе организиран дебатът. И направи уговорката да няма изказвания за приобщаващото образование, тъй като то в момента се работи по пренаписване на наредбата.

19550982_1510997412277002_400810341_n

Сред предложенията на гилдията от Стара Загора бе новите специалности, които училищата разкриват, да се утвърждават с решения на Общинския съвет. По този начин щяло да се защити и насърчи професионалното образование и да се избегне разкриването на идентични специалности и паралелки. Директорите предлагат също учениците от 5 до 12 клас да сменят училището не по-късно от 30 дни от края на всеки срок, за да има учителят достатъчно време да провери и оцени възможностите им. Текущото изпитване за входно ниво да е към общия брой текущи изпитвания, настояват също учители от Стара Загора.

Казусът „самостоятелна форма на обучение” засегна директорът на най-голямото училище в пловдивския квартал „Столипиново” Емил Начев. 170 от неговите общо 1400 ученици ще обучавали именно в самостоятелна форма. Проблемът, на който се натъкнал обаче, е липсата на регламент за провеждане на изпитите за 1 клас.

Личното образователно дело да се съхранява за по-дълъг срок от 50 години предложи директорът на пловдивската Професионална гимназия по хранителни технологии и техника инж. Людмила Ганчева. Тя даде пример, че наскоро 69-годишна жена дошла в училище да поиска дубликат на дипломата си, което затруднило ръководството. Ганчева предложи също и в училищата на едносменен, и в училищата на двусменен режим учебният час да е 40 минути. Двете смени, при които има 5-минутно разминаване в продължителността на часа,  създавали неравнопоставеност.