Депеша на просветното министерство към професионалните гимназии да не пропуснат крайния срок 31 декември. Общината застрахова сградите на общинските школа

3

Застраховка на имотите, които са публична държавна собственост, да бъде направена до 31 декември 2016 година. такава депеша пусна просветното министерство до директорите на професионалните гимназии с напомняне да не изпуснат крайния срок и това да доведе до прекъсване на застрахователното покритие. Полиците трябва да са в сила от 1 януари за срок от 12 месеца и да покриват щетите при пожар, наводнение, земетресение, вандализъм или други извънредни инциденти.

Цената на застраховката зависи от състоянието на сградата, от това дали е санирана и с подменена дограма, от прилежащите имоти и терени. Професионалната гимназия по кожени изделия и текстил, например, чиято сграда няма поставена изолация и се нуждае от ремонт, но пък има огромен двор и прилежащи пространства, плаща 200 лева на година. Миналата година училището е получило средства от застрахователите, заради изпочупени прозорци след вандалски акт.

Министерството на образованието възвръща сумите за застраховки, като за 1 кв.м. плаща по 0.0045 лева за месец. Застраховките на общинските училище се правят от общината, тъй като директорите само управляват собствеността.