Директорите на учебни заведения вече ще се отчитат и на Регионалната здравна инспекция. При това всеки петък. До 12 часа те са длъжни  да докладват броя на учениците – колко са общо, колко са посещавали учебните часове през седмицата и какъв е броят на отсъстващите поради съмнение за COVID-19. Справките ще се пращат онлайн. Целта е да се съставя актуална картина, свързана с епидемичната ситуация в учебните заведения.

От РЗИ са изпратили предписания и до кметовете на Община Пловдив и останалите общини от областта за недопускане или ограничаване на разпространението на вируса и бързото взаимодействие между директорите на училища. От школските ръководители се изисква да създадат организация за поименно отчитане на отсъстващите ученици по паралелки и на учители, които не са на работа заради коронавирусната инфекция. Указанията са данните да се съхраняват в училището, като при получена информация за учител, ученик или друг служител с COVID-19, да се докладва незабавно в РЗИ.

При тенденция за нарастване броя на неприсъстващите в клас – повече от двама позитивни в паралелка, отсъстващи в две и повече паралелки или при завишаване на броя на болни преподаватели директорите трябва да уведомят веднага РЗИ по телефона или електронна поща. Когато получат информация за ученик или учител с положителна проба, те са длъжни да изготвят списък на контактните и да го предоставят на РЗИ. От здравната инспекция са изпратили образец за бързо известяване по електронна поща за съмнителни случаи за COVID-19 в училище. Във формуляра се отбелязват училището, адресът, трите имена на ученика и ЕГН, клас, кога последно е бил на училище, с кого е бил контактен и кои са родителите, заедно с техен телефон за връзка.

При положителен случай на COVID-19 при ученик, РЗИ извършва епидемиологично проучване в учебното заведение. Здравните инспектори определят контактните лица (ученици, учители и персонал), които подлежат на карантина. Прилагането на 14-дневна изолация е съобразено с продължителността на т.нар. инкубационен период при COVID-19. Това е времето, през което децата, след осъществен контакт с положителния ученик, могат да развият симптоми на заболяването или да станат носители.

Провеждането на PCR тест в който и да е ден преди изтичане на карантината, дава информация за отсъствието или наличието на причинителя към момента на вземане на пробата, но не  гарантира, че новият коронавирус няма да предизвика оплаквания на следващия ден, обясняват епидемиолози. Затова провеждането на PCR изследване не можело да отмени карантината.