Директорите на училища са на мнение, че трябва да има автономност при взимането на решенията за връщане на учениците в класните стаи. Според Съюза на работодателите в системата на народната просвета възстановяването на присъственото обучение на отделните випуски следва да се решава от здраните експерти, но изключително внимателно и предпазливо.

Спецификата на отделното училище позволява различен подход за връщане на класове за две/три седмици, при спазване на дистанция и редуване на паралелките, като бъде посочен процент на максимално присъствие на ученици (30 или 40%). С изключение на начален етап.

„Добре е да се разреши автономия при определянe на випуските и какво редуване да бъде приложено, съобразно спецификата на училището: присъствено за всички от 1 до 4 клас;  в големите училища – първо за завършващите етап  – 7 и 12 клас;  в основните училища – 5 и 7 клас; в училищата с малък брой ученици биха могли да се върнат всички; в училищата на една смяна за кратко време може да се премине на две и това да бъде позволено присъствено обучение за повече класове при спазване на отдалеченост; за училища с уязвими групи – изключително внимателно според сградата; в професионалните гимназии – 12 клас и практиките в различните класове; в обединените и средищните училища – изключително внимателно заради смесването на учениците от различни селища“, изразява становище председателят на Съюза Диян Стаматов.

Според него всички ученици от 5 до 12клас трябва да са с маски в клас, когато се обучават присъствено, за което да бъдат ясно информирани всички родители.

Що се отнася до НВО в 4 и 10 клас, по думите на Стаматов провеждането им би дало информация за нивото на учебните програми и планове, дори точно сега при обучение в електронна среда. Той е на мнение, че резултатите биха били показателни за системата.

Позиция на Съюза ще бъде изразена на Отрасловия съвет по отношение на поетапното връщане на учениците.