DSC04636

Двудневен семинар за новите моменти в Закона за предучилищното и училищното образование за директорите и екипите на детските градини организира Съюзът на работодателите в средното образование. Обучението ще се проведе на 25 и 26 август в хотел „Камелия” в Пампорово.

В хода на семинара ще бъдат дискутирани произтичащите от закона дейности, които следва да бъдат предприети от страна на директорите, стандартът за предучилищно образование, ангажиментите на детската градина по отношение на приобщаващото образование, както и ролята и функциите на обществените съвети.

Като лектори гости ще присъстват експерти от Министерството на образованието и науката – дирекции „Достъп до образованието и подкрепа на развитието”, „Образователни програми и образователно съдържание” и „Формиране, анализ и оценка на политиките”.