Проверяват дигиталните компетентности на всички 10-класници. Лятната ваканция започва в края на юни

2143-1-obrazovanie

Пролетната сесия на матурите и националните външни оценявания след VII клас отново ще са в едни и същи дни преди 24 май. Това се налага, за да не се удължава краят на учебната година за учениците от I до VII клас. Държавният зрелостен изпит  и НВО по български език и литература ще се проведат на 21 май 2018 г. Втората задължителна матура по предмет по избор, както и външното оценяване по математика ще са на 23 май. Двата дни ще бъдат неучебни за всички ученици, освен за тези в VII и XII клас.

Зрелостниците ще приключат училище на 15 май, което ще им даде възможност да се явят на изпити за промяна на оценка по учебен предмет, както и за финална подготовка за ДЗИ.

Външните оценявания след IV клас започват от 10 май с изпит по български език. Този по математика ще бъде на 14 май, а по човекът и обществото и човекът и природата – на 16 и 17 май.

През предстоящата учебна година десетокласниците във всички училища в страната ще се явят на национално външно оценяване по дигитални компетентности. Изпитът ще бъде в рамките на учебните часове в дните между 11 и 15 юни 2018 г.

Четири ще бъдат ваканциите през годината – есенна, коледна, междусрочна и пролетна. Това предвижда графикът за почивните дни и ваканциите за предстоящата учебна година, утвърден от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.Есенната ще бъде от  1 до 5 ноември 2017 г. Коледната ще продължи от 23 декември  до 2 януари, а междусрочната – от 3 до 6 февруари. Пролетната ваканция за учениците от I до XI клас ще е от 31 март 2018 г. до 9 април . Дванадесетокласниците ще почиват четири дни, които съвпадат с Великден (6-9 април).

Следващата лятна ваканция за учениците от VIII до XI клас ще започне в края на юни 2018 г. Последният им учебен ден ще бъде 29 юни. На 15 юни приключват учениците от V до VII клас, а най-малките в началните училища – на 1 юни.

 Съобразно графика за почивните дни и ваканциите 25 май 2018 г. ще бъде неучебен за учениците, но присъствен за учителите.