Общопрактикуващите лекари ще предоставят здравно-профилактичната карта на децата и ученика по служебен път на училищата и детските заведения за началото на новата учебна година. Препоръката е на здравното министерство, за да се предотврати струпването на родители и деца пред кабинетите на джипитата. При невъзможност да бъде изпратена по електронен път, тя следва да бъде изисквана на хартиен носител от медицинските специалисти в учебните и детските заведения до края на календарната 2021 година. За това свое указание информира в писмо до Националното сдружение на общините главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата, в седемдневен срок от началото на учебната година личният лекар изпраща на медицинския специалист от здравния кабинет талон за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година (здравно-профилактичната карта).