„Пишете в тази книга с обич и уважение към буквите и техните създатели. Пазете я и предавайте на следващите след вас!” , е посланието на четвъртокласниците от Войсил

IMG_2567

Четвъртокласниците от НУ “Св.Климент Охридски” в село Войсил създадоха книга по краснопис за Деня на славянската писменост и култура – 24 май. Идеята е всички от класа да пишат и преписват в книгата исторически факти и данни, свързани с делото на братята Кирил и Методий,след което да я предадат на по- малките.

В навечерието на празника авторите на книгата поднесоха на съучениците си своята творба с думите: “Братята Кирил и Методий създадоха нашата азбука,а ние – учениците от 4 клас, създадохме тази книга, в която изразихме уважението и преклонението си пред тяхното дело, изписвайки красиво нашите букви. Учениците на Кирил и Методий продължиха и разпространиха тяхното дело, а на вас, учениците от 3 клас ,се пада честта да продължите тази традиция. Пишете в тази книга с обич и уважение към буквите и техните създатели. Пазете я и предавайте на следващите след вас!”
„Изпитвам чувство на гордост,че в нашето училище успяваме да възпитаваме достойни хора,които да оценят направеното от нашите предци”, каза директорът на училището Гергана Тончева.

IMG_2571

IMG_2561