Новият критерий е заложен в Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища, чиито допълнения ще се гласуват на предстоящата сесия на ОбС

 

Деца, които са били в Монтесори група в детската градина, вече ще получават предимство от 2 допълнителни точки за прием в първи клас в паралелка, в която също се прилага този педагогически подход. Новият критерий е заложен в Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища, чиито допълнения ще се гласуват на предстоящата сесия на Общинския съвет на 7 март. Целта е деца, чиито родители са избрали те да се обучават по Монтесори, да могат да продължат образованието си по този метод и да има приемственост между детското и учебното заведение.

Двете допълнителни точки не могат да натежат по друг начин в класирането – водещ с огромна разлика остава критерият за местоживеене.

Новият критерий ще важи само за училищата, където се прилага системата на Мария Монтесори. В момента това са СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в район „Западен“, ОУ „Екзарх Антим I“ в „Централен“, СУ „Константин Величков“ в „Южен“ и СУ „Св. Седмочисленици“ в „Тракия“.

Необходимостта от допълнението е продиктувана от задължението наредбата за прием да бъде приведена в съответствие с направените промени в Наредба 10 на МОН. Промяната е съгласувана с училищните екипи. Предстои да бъде направена корекция в софтуера, чрез който се извършва централизираният електронен прием на първолаци в общинските училища.

Другата промяна в критериите е свързана с адресната регистрация на децата. При смяна на адреса (настоящ или постоянен), когато последният и предходният са в района на едно и също училище, ще се взема под внимание регистрацията на предходния адрес за определяне на уседналостта. Това ще се прилага само за променени адреси през последните 3 години, които определят точките за класиране.