ДГ „Елица” разкрива две яслени групи, за да отговори на нуждите. ОбС гласува 129 734 лева за изместване на трафопост в двора на СУ „Любен Каравелов”

Две детски градини искат безлихвен заем от общината, за да продължат работата си по проекти на програма „Еразъм+”. Докладните на директорите ще бъдат разгледани на общинската сесия на 17 септември.

ДГ „Маргаритка” моли за 4000 лева лева по проекта „Голям интерактивен екран за малките любопитковци”. Основната дейност е работа с интерактивни екрани и изработване на учебни материали за деца от предучилищна група. Заложено е обучение на учители за внедряване на съвременни дигитални технологии в образователния процес в Австрия. Отпуснатата по проекта сума е 20 484 лева, но към момента детското заведение е получило 80%. Останалите ще бъдат преведени до 60 календарни дни след отчитане на проекта. Детската градина очаква помощ от общината за реализация на мобилността на учителите и заявява, че ще върне сумата до 31 юли 2020 година.

Сходен е казусът с ДГ „Дъга”, където работят по проект „Добрите практики в подкрепа на емоционалното и социално благополучие на децата”. Целта е усвояване на нови подходи за партньорство между детската градина и училището за възпитаване на емоционална отзивчивост като предпоставка за превенция на агресията. 10 учители от училището трябва да заминат на обучение във Великобритания, за което са нужни 10 000 лева. Общата сума по проекта е 50 262 лева, но градината до момента е получила 80 на сто от средствата. Обещанието е заемът да бъде върнат до края на юли следващата година.

Общинските съветници ще гласуват също осигуряване на финансиране за обезпечаване на необходимия медицински персонал за новоразкрити яслени групи в ДГ „Елица”. Детското заведение разполага с 4 свободни помещения, оборудвани за игра, хранене и сън, които могат да се преустроят за деца в яслена възраст.  Предвид огромната нужда и търсене от страна на родителите, ще бъдат отворени две нови групи. За целта е нужно да се гарантира заплащането на медицинския персонал, който ще се грижи за малчуганите. Броят на децата в яслена възраст е четири пъти по-голям от местата, сочат анализите.

Общо 129 739 лева ще гласува местният парламент във вторник за СУ „Любен Каравелов”. Те са необходими за изместване на трафопост на ЕР Юг. Училището, в което се извършва ремонт по „Региони в растеж”, трябва да освободи мястото за строеж на Многофункционална зала с басейн в двора. И тъй като преместването от все още необновения корпус в реконструирания ще се забави, от РЗИ са издали предписание за ремонт, което също трябва да се изпълни за старта на новата учебна година.