Месечната такса от 35 лева, която сега родителите плащат, ще бъде поета от общинския бюджет

Детските градини и яслените групи на територията на община „Родопи” стават безплатни от началото на новата година. Месечната такса от 35 лева, която сега родителите плащат,  ще бъде поета изцяло от общинския бюджет. Предложението е на кмета на общината Павел Михайлов и ще се гледа на последното за годината заседание в края на декември.

„Мисля, че това е изключителен подарък за младите семейства през новата 2021 г. Тази година беше изключително трудна и напрегната за всички, затова ще осигурим средства, необходими да покрият сумата за издръжка на децата, посещаващи детски градини и ясли“ коментира Михайлов. Той увери, че премахването на таксата няма да повлияе на качеството на храната, която ще се предлага на малчуганите.

В населените места на община „Родопи” има 12 детски градини и 9 яслени групи. В тях са записани над 900 деца.