Директорът на гимназията инж. Катерина Додова откри срещата, а гостите представиха смисъла, целите и работата на институцията, която представляват и посочиха и най-важните проблеми, за които пловдивчани подават жалби и сигнали.

Пловдивският обществен защитник гостува в час по гражданско образование в ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, който продължи 150 минути

Директорът на гимназията инж. Катерина Додова откри срещата, а гостите представиха целите и работата на институцията, най-важните проблеми, за които пловдивчани подават жалби и сигнали.

Градският транспорт, безопасността на движение и чистотата са най-големите проблеми на града. Или поне това показват резултатите от проведена анкета с десетокласници от Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“. Анализът от допитването бе представен на пловдивския обществен защитник инж. Борислав Стаматов, който гостува в час по гражданско образование. Учениците споделиха какви затруднения срещат при пътуването си за училище и връщането у дома. Магдалена Пингелова от 11 е  представи идеята в пиковите за учениците часове да се движи автобус за учащи по най-натоварените линии, който да им помогне да не закъсняват за час, а след това спокойно да се приберат вкъщи.

Заедно със Стаматов в гимназията гостува и инж. Георги Халачев – главен експерт в институцията. Двамата разказаха и за работата на младежкия омбудсман, която предстои да бъде възобновена. Трима ученици от гимназията – Борислава  Вайсилова от 11 Г, Иван Вранчев от 11 А и Паолина Кънчева от 11 В клас, изразиха желание да участват в следващия конкурс. Темите, които ги вълнуват, са свързани отново с безопасността по улиците, разделното събиране на отпадъците, но и възможността да бъдат активни граждани и да участват във взимането на решения, свързани с тях.

Инж. Стаматов и инж. Халачев се ангажираха да проучат поставените проблеми, впечатлени от въпросите и позициите на младите хора. Учениците разгледаха сайта на Община Пловдив, на който е представена институцията обществен посредник, карта с локацията на приемната, работното време и тестваха безплатния телефон на общината. В края на срещата бяха откроени и основните възможности за съвместна работа в гражданската сфера.

„Това е първа среща на нашите ученици с администрацията на града и затова беше много важна. Когато искаш промяна, трябва да си готов да участваш в нейното случване. Един учебен час е 45 минути, а този продължи 150. Учениците имаха възможност да осмислят изучаваните до момента понятия и да усетят, че са чути и разбрани. А гостите – да се срещнат с най-младите пловдивчани и в откровен разговор да научат за техните ценности, приоритети и проблеми“, коментира преподавателят по гражданско образование Елисавета Георгиева.