Десетокласник от Националната търговска гимназия бе избран за най-добър млад икономист на България. Тодор Иванов спечели конкурса на Съюза на икономистите с авторска разработка по темата „Зелената икономика – настояще и бъдеще“. Награждаването се състоя в залата на  Федерацията на научно-техническите съюзи в София. На тържествената церемония ученикът от специалност „Икономическа информатика“ получи грамота и парична премия от 250 лева от проф. Татяна Хубенова – Делисивкова, председател на УС на СИБ.

„Промяната за едно по-добро и чисто бъдеще започва от нас. Можем да намалим потока на нови материали и стоки и да насърчим преизползването им. Така доста голяма част от разходите ще бъдат съкратени, ще запазим околната среда чиста за още няколко години. Могат да се намалят производствените отпадъци от предприятията. Само за година се отделят от 30% до 50% хранителни отпадъци в страните членки на  Европейския съюз. Това се равнява на около 180 килограма на човек годишно. Използването на различни ВЕИ е съвременен начин за опазване на природата. Чрез слънцето, вятъра и водата се набавя енергия, използвана от крайния потребител. Така не се замърсят водите и въздуха, а икономическите агенти получават това, от което имат нужда. Нека обаче да разгледаме другия сценарий. Не променяме нищо -продължаваме да вредим на околната среда, на животните и на себе си. Последиците: замърсяване на въздуха, водата и почвата, масово натравяне от храните, които приемаме. Бъдещи проблеми ще са настъпването на масов глад и мизерия. Зелената икономика е начинът да избегнем това“, категоричен е Тодор.

В разработката си той разглежда развитието на зелената икономика в отделни сектори и икономически дейности – енергетика, тежка и преработваща промишленост, селското стопанство и производство на биологично чисти храни, горското стопанство и залесяването като мярка за климатична неутралност. Според 10-токласника е крайно време да се направи преоценка на земята като ресурс и да се подобри ефективността на нейното опазване и използване, да се работи за въвеждането на екологично чист транспорт, кръгова икономика, енергийна ефективност на сгради и на производства и дейности.