„История и митология“ е новата програма, по която се предлага безплатно обучение, записванията са до 30 септември

Модерна академия на изкуствата „Синдикат” стартира записванията за своята  десета учебна година.

В Академията могат да се включат безплатно ученици от 8-ми до 12-ти клас. Записванията стават чрез сайта academy.bg, където е публикувано съдържанието на всяка програма. Крайният срок е 30-ти септември. Тази година има нова програма – “История и митология”, която ще води писателят историк Димитър Герганов. Предвидени са както присъствени, така и дистанционни обучителни модули – в зависимост от епидемиологичната обстановка.

И тази година са предвидени публични лекции, свързани с различни области на изкуството, мисленето, психологията.

Модерна академия на изкуствата „Синдикат” обхваща програмите „Модерни методи на мислене и общуване”, „Модерна музика”, „Екранни изкуства”,  „Визуални изкуства на ХХ век”, „Графичен дизайн”, „Творческо писане”, “PR и реклама в областта на изкуствата”.

Обучениетое интерактивно – с видео материал, уъркшопове, практически занимания, тренинги и игри. Програмите надграждат знанията в училище – разликата е, че няма оценки. В края на учебния период всеки ученик защитава личен или групов проект по съответната програма и получава Удостоверение. Учениците, завършили Академията, придобиват знания и умения, попадат в среда на приятели и съмишленици; включват се активно в културния живот на града, участват като доброволци в различни културни събития на Пловдив.