Форматът остава без промяна – единен тест по химия и биология за магистрите, изпит по етика за бакалавърските специалности

Ден на кандидат-студента организира Медицинският университет в Пловдив за желаещите да се срещнат с председателите на изпитните комисии и да зададат въпроси относно тестовия вариант. Той е насрочен за 15 февруари от 11.30 часа в Аудиторния комплекс на вуза.

Форматът на изпита за магистрите остава без промяна. Тестът съдържа два модула – по биология и химия, и ще се провежда в един и същи ден. Таксата за явяване е 120 лева. Оценяването ще се прави от отделни комисии и бележките по двата предмета ще участват самостоятелно в балообразуването. Балът се формира от удвоените оценки от теста по биология и химия плюс оценките по тези предмети от дипломата за средно образование. Университетът запазва изискването в класирането да участват само кандидати, постигнали минимум бал 24. Подрежданато на желанията е от решаващо значение за класирането. Кандидат-студент, посочил „Дентална медицина” като първа специалност се класира преди кандидат, посочил я като втора, трета и т.н. желана специалност, независимо от това, че балът на втория кандидат е по-висок от този на първия.

Приемният изпит за магистърските специалности е на 1 юли. Изпитът по етика за медсестри и акушерки е на 3 юли. На тази дата изпит по етика ще държат и кандидатите за специалностите от Медицинския колеж. В последните години голям интерес бележат „Медицинска козметика” и „Инструктор диетично хранене”. На 7 юли ще се проведе и изпитът по скулптиране за кандидат-зъботехниците, както и по социална медицина и организация на здравеопазването за желаещите да учат „Управление на здравни грижи”.

И тази година вузът ще поиска 150 бройки за специалност „Медицина”, 100 – за „Стоматология” и 90 за „Фармация”.

Високият бал през последните години е причина за сериозен наплив и към платеното обучение. Първокурсниците по държавна поръчка, ще плащат 1200 лева такса, а 7090 лева, приетите платено. 550 лева е годишната такса на медицинските сестри и акушерките, а останалите под чертата, но с положителни оценки ще внасят по 4015 лева. За чужденците годишната такса е 7000 евро при обучение на български език и 8000 евро – за англоезично.