Възможните и невъзможни терени на антропологията и етнологията дебатират на студентските етноложки срещи

Plakat (1)

За трета поредна година в Пловдивския университет студенти и докторанти ще отбележат Деня на етнологията и антропологията на 10 май от 13:30 ч. в сградата на Философско-историческия факултет. Програмата включва ролеви игри, творчески работилници, дискусии по теми, свързани с етнологията и антропологията, споделяне на опит от теренна работа. Целта да се популяризират етнологията и антропологията и повече хора да се запознаят с темите за стереотипи и предразсъдъци, всекидневие, хоби, свободно време.

Катедра „Етнология” и студентите по етнология и социална антропология организират и Студентски етноложки срещи на 12 и 13 май. Темата е „Възможни и невъзможни терени на етнологията/ антропологията“. Етноложките срещи също продължават една дългогодишна традиция, която има за цел стимулиране на студентските изяви. Проявата предоставя форум за среща и дискусия, на който студентите и младите колеги по етнология и близки дисциплини от всички университетски и научни центрове в България да могат да обсъждат научните проблеми, които ги вълнуват.

Организационният комитет предвижда докладите от конференцията да бъдат оформени в електронна публикация на сайта на Философско-историческия факултет.