Само за новопостъпилите се изисква пълен набор документи, отсъствалите повече от 2 месеца представят единствено резултати от чревни изследвания

Декларация от родителя замества медицинската бележка за детска градина, но само за малчугани, които възобновяват посещенията, а не за новопостъпващи. С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпването на родители пред лекарските кабинети, семействата, вместо документ за липсата на контакт със заразно болен, могат да декларират, че детето им няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. Т.нар. информирани съгласия родителите ще получават от съответната детска градина и ще попълват на място, а хлапето е в добро здраве и се готви да се върне в забавачката.

Това е записано в Указанията за прием на деца в детските ясли и градини от 27 август, подписани от главния санитарен инспектор доц. Ангел Кунчев. Указанията са свързани с епидемията от COVID-19 и са изпратени до Националното сдружение на общините и до просветното министерство.

Децата, които са отсъствали повече от 2 месеца, ще трябва обаче да представят еднократен отрицателен резултат за чревни паразити. Ако пък са били болни, медицинската бележка от личен лекар е задължителна.

Бележката е абсолютно необходима и при деца, които за първи път ще постъпват в ясла и градина. Родителите им трябва да представят пълния набор от документи – бележка, талон за профилактични прегледи, чревни изследвания, резултати от кръв и урина.

Медицинските бележки остават задължителни и за учениците. Във връзка с наредбата на Министерство на здравеопазването за осигуряване на т.нар. „зелени коридори” и разделянето на потоците пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, прегледите на учениците могат да се извършват само във вторник и четвъртък. Във всеки друг ден те няма да бъдат заплатени на лекарите от Здравната каса. Изискването е пациентите да имат предварително записан час, за да не се допуска струпване, и да се спазва дистанция.