На открит урок по повод Световния ден на водата в СУ „Св.св. Кирил и Методий“ изпълняваха задачи през дигитални приложения

Деветокласници откриваха основни локации на замърсени води у нас с приложението Google Earth. Софтуерната програма за географска информация с променлива резолюция, проектираща се върху виртуален глобус, дава възможност да се разглеждат сателитни изображения, аеро снимки, топографски и релефни карти, което улесни гимназистите при изпълнението на задачата.

Като еко училище СУ “Св. Св. Кирил и Методий” отбеляза с открит интердисциплинарен урок днешния Световен ден на водата. Учениците от 9 а клас се презентираха интересни факти и данни за значението на водата, осмислено през призмата на историята и философията, и сравняваха фразеологични в българския и в английския език. Те представиха създадена чрез програма Blender триизмерна молекулата на водата. А с приложението GeoGebra изчислиха колко вода можем да опазим през пречиствателни станции, които работят с различни режими.

Учениците от професия „Дизайнер“ демонстрираха знания и умения по биология не само на български, но и на английски език, като посочиха различни източници на замърсяване на водите. На финала дадоха своите препоръки за опазване на околната среда.

Всички задания по време на открития урок учениците изпълняваха през различни дигитални приложения, програми и интерактивни сайтове на електронните устройства за работа по програмата Skills for Innovation на Intel.