Група „Слънчице“ и техният учител Милена Георгиева си партнират с учебни заведения от Гърция и Словакия, изследват ролята на дърветата в живота на хората

С първа награда eTwinning 2021 в годишното състезание на електронната платформа бяха отличени децата от група „Слънчице“ на пловдивската ДГ „8 март“. Те получиха престижната награда във възрастова категория до 6 години за участието си в европейския проект „eTreeHuggers: 1,2, Tree … Hug the Trees with me“, реализиран под ръководството на техния учител Милена Георгиева.

Европейската комисия по образование, младеж, спорт и култура и Централното звено за координация по дейност eTwinning провеждат ежегоден конкурс, в който отличават най-добрите международни образователни проекти. Единственият награден пловдивски е този на ДГ „8 март“.

Проектът е основан и организиран от гръцкия педагог Марина Захария, дългогодишен партньор в проектната дейност и е реализиран в сътрудничество с училища в Гърция, Словакия и България през учебната 2019-2020 година. Той развива актуалната годишна тема на eTwinning за 2020 г. – „Изменение на климата и екологични предизвикателства“.

„Основната цел на проекта бе да се повиши екологичната осведоменост на децата с помощта на информационните и комуникационни технологии. Те бяха мотивирани да изследват ролята, която дърветата играят в живота на хората и да развият екологично съзнание“, обяснява Милена Георгиева.

Причината за създаването на проекта е истинската история на първите TreeHuggers, жители на малко селце в Индия, които в опита си да предотвратят създаването на дворец в гората на своето село, с риск за живота си защитават дърветата.

Използвайки информационните и комуникационни технологии, децата и учениците правят открития, обменят мнения и чрез съвместни дейности научават интересни факти за характерните представители на флората в различните страни.

„Организирахме засаждане на дървета, а вековните видове бяха представени на децата като елементи на природното и културното наследство. Педагогическата иновация се крие в популяризирането на дърветата в района на всяко детско и учебно заведение. Друг иновативен елемент беше поддържането на игровия характер на проекта, като се използва образователната роботика като интерактивен инструмент за дигитално обучение“, обясни Милена Георгиева.