Децата ще спортуват в закрит плувен басейн и в нов физкултурен салон

Реконструкцията на детска градина „Перуника“ е на финала и се очаква през март да бъде въведена в експлоатация. В детското заведение ще има 6 групи с общо 160 деца.

Подменени са дограмата и подовата настилка, положена е топлоизолация по стените и покривите. Сменени са вътрешната и външната ВиК инсталация, както и отоплителната, вентилационната и климатизационната. Поставено е фасадно и площадково осветление. Учителите ще разполагат с озвучителна и мултимедийна техника за провеждане на интерактивни уроци, а децата ще спортуват в закрит плувен басейн в нов физкултурен салон. В двора са монтирани модерни съоръжения за игра.

Проектът се финансира по ОП „Региони в растеж“ и се съфинансира от бюджета на Община Пловдив.

По същата програма се работи по разширението на ДГ „Зорница“ и строежа на нова сграда за ДГ „Каменица“. Със собствени средства общината изгражда нова детска градина на бул. „Александър Стамболийски“ в район „Южен“.

„Тази година се надяваме да изградим помещения за 33 групи, което ще позволи да отворим над 800 нови места в детските градини и яслите“, заяви кметът Здравко Димитров.