МОН предлага за настоящата учебна година броят им да бъде редуцирани от 987 на 957

Двойно по-малко са пътуващите деца и ученици до 16-годишна възраст през настоящата учебна 2020/2021г. спрямо предходната. Това става ясно от данни на регионалните управления на образованието, които са посочени в доклада на просветния министър Красимир Вълчев по повод проекта на списъка със средищните детски градини и училища за настоящата учебна година. С предложения проект броят на средищните институции се намалява от 987 на 957.

Над 40 000 деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до 16 години пътуват всеки до съседно населено място, където се намира най-близкото учебно заведение. Това означава една пета от всички включени в образователната система.

За сравнение миналата година пътуващите са били близо 82 000.

Поради оптимизация на училищната мрежа и липсата на пътуващи деца или ученици с проекта на списъка със средищните детски градини и училища за учебна 2020/2021 просветният министър предлага да отпаднат 62 институции от миналогодишният списък.

В същото време са постъпили предложения за вписване на още 39 средищни институции – 18 детски градини, част от детска градина, както и 20 училища. От тях на критериите за вписване отговарят 32 – 16 забавачки и 16 школа. Така броят на средищните институции се намалява от 987 на 957. В Пловдивска област те са 58.

За средищна детска градина се определя общинска забавачка или част от нея в друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места, в които няма къде да учат, и която за тези тях е на най-малко разстояние от дома. За средищно училище пък се определя държавно или общинско училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма къде да учат, и за тях там се провежда обучение в съответния клас и се намира на най-малко разстояние от дома им.

Що се отнася до защитените учебни заведения, анализите на регионалните управления на образованието показват, че от миналогодишния списък трябва да отпадат 4 защитени детски заведения, 2 части от  градини и 3 защитени училища. Разгледани са мотивираните предложения за вписване на 9 нови детски градини и 4 части от градини и на 13 нови защитени училища, от 13 населени места, направени от кметовете на общините след решения на общинските съвети. За Пловдивска област в списъка на защитените попадат 10 детски градини и училища.