Шест пъти е нараснал броят на младежите от етноса, които взимат диплома за висше, сочи национално представително проучване на Тръста за социална алтернатива

Значително увеличение на дела ученици, които посещават училище, близо двоен ръст на завършващите средно и шест пъти повече роми, които взимат диплома за висше. Това е равносметката за последните 10 години, а изводите от национално представителното проучване, възложено на „Глобал Метрикс“, бяха представени и анализирани днес на уебинар на фондация “Тръст за социална алтернатива”. В онлайн конференцията на тема “Образование и реализация на ромската общност” взеха участие просветният министър Красимир Вълчев, министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, представители на неправителствения сектор и синдикатите.

Проучването е направено сред 4165 човека от 140 населени места в България, от които 3655 живеят в компактни ромски квартали.

Делът на ромите, посещаващи училище, се е увеличил във всички възрастови групи в сравнение с 2011 г. Данните показват, че над 95% от децата между 7 и 10 години ходят редовно в клас. При учениците от 11 до 14 години този процент е 91.6%, а при 15-18-годишните пада на 63 на сто.

Образователните постижения на ромската общност се подобряват с времето, а по-младите поколения бележат най-високи резултати, показва проучването. Близо половината от младежите на 18-20 години са завършили основно, а всеки трети – средно образование. 5.4 на сто от ромите между 21 и 25 години имат висше образование. Висшисти във възрастовата група 26-30 години пък са 4.6% от младите хора. Близо 40% от хората в тази възраст имат основно, а 27% са със средно образование. Половината от ромите над 50 години са завършили основно, над 16% – средно, а 2.1% са висшистите. Като цяло се отчита шесткратен ръст на дела на ромите висшисти – от 0.4% през 2011 г. на 2.6% през 2019 г. Момичетата по-често записват и завършват университет.

Важен акцент от изследването е, че посещението на детска градина се оказва тясно свързано с постигането на по-високи образователни резултати. Всяка година, прекарана в детско заведение, увеличава шансовете за завършване на висше образование с 35%. Вероятността да завършат средно варира между 29% за посещавалите една година и 39% за посещавалите детска градина 4 години.  Заетостта сред хората, посещавали забавачка, е 40% по-висока, а доходите им са с 30 на сто по-големи.

Министър Красимир Вълчев подчерта, че в ромската общност са налице процеси на модернизация, фактор за което са образованието и заетостта. По данни на МОН за три години делът на обхванатите в образователната система се е увеличил с 2.5 на сто. Все още около 12 на сто от децата отпадат преждевременно от училище.

Проучването отчита пряка връзка между образованието на родителите и мотивацията на децата да влязат в класните стаи. В домакинства, в които родителите са без образование, едва 20 на сто от децата успяват да завършат гимназия. В същото време при възрастни със средно образование над 75% от децата също завършват такова, а 16% продължават и в университет.

За последните десет години делът на безработните роми пада от 39.6% на 21.1%. Интересно е, че всеки трите българин от ромски произход над 18 години е работил в чужбина.

Положителна тенденция се наблюдава и по отношение на доходите. Четири пъти се е увеличил делът на домакинствата с доходи над 900 лева. Все още обаче значителна част от семействата разчитат на социални помощи. Половината получават детски добавки, 7-8% – обезщетения за безработица, а 18% – други социални придобивки.