19 са пълните шестици по информатика, където е най-голям броят на отличните оценки

Media-76090-pic

Двойките на предварителната кампания в Пловдивския университет са повече от шестиците, сочат резултатите от изпитите. Общо 196 са отлични оценки, а слабите – със сто повече. От явилите се 1612 души, пълни шестици са изкарали 32, а между 5.50 и 5.90 – 164. С резултат „Много добър“ са се представили 463 кандидат-студенти, а с „Добър“ – 639. Оценка „Среден“ 308 от явилите се. Данните коментира зам.-ректорът по учебна и издателска дейност доц. Мария Стоянова.

От 3. до 6. юни се проведоха предварителни изпити по български език, английски език, история на България, география, психология, математика, информатика, биология, физика, химия, теология.

По традиция най-масовият изпит и тази година бе по български език, на който се явиха 895 кандидати. Успешно изпита са положили 734 човека, което отговаря на 82% от явилите се. Пълните шестици са само две. Едва една трета от кандидатите са показали знания са повече от 4. Въпреки благодатната тема „Любовта, без която не мога”, малцина са създали издържани текстове, които демонстрират добра езикова грамотност и стил. Тази година зрелостниците имаха и с една задача по-малко.

Най-голям е броят на отличните оценки по информатика – 27 при 114 отишли на изпита. От тях 19 са оценени с 6.00, а 8 са получили 5.50 – 5.90 по шестобалната система.

От изпита по математика има 30 отлични оценки, 6 от тях са пълни шестици. Много добрите оценки са 87, а добрите 97. Едва 10 са с резултат „Среден“. Общият броя на явилите се по този предмет е 224 – с 60 души повече спрямо миналата година по същото време.

По математика, както и по информатика, биология, физика, химия и теология няма слаби оценки. Единствено на изпита по география не са получени отлични оценки, показва статистиката. По тази дисциплина също има завишение на броя явили се спрямо миналата година – 86 срещу 61.

Оценките от всички предварителни изпити са равностойни на тези от планираните за провеждане през месец юли конкурсни изпити. На предварителните кандидат­студентски изпити могат да се явят лица, завършили средно образование в предишни години или дипломиращи се през учебната 2016/2017 година. Кандидатите без диплома за средно образование също имат право да се явят на изпити, но не участват в класирането.

С получените оценки кандидатите могат да участват в класирането или да се явят отново на същите конкурсни изпити в кампанията през юли.

От 14. до 28. юни тече и срокът за подаване на кандидатстудентски документи за редовната сесия. Конкурсните изпити ще се проведат от 2. до 6. юли.