ЕГ „Иван Вазов” и карловското СУ „Васил Левски” стават част от инициативата, миналата година към нея се включи Френската гимназия

Две училища от Пловдивско се присъединяват към Програмата за училища посланици на Европейския парламент, която разширява обхвата си през учебната 2018/2019 година с нови 40 школа от цяла България. Целта на инициативата е да подобри осведомеността на учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация. ЕГ „Иван Вазов” и карловското СУ „Васил Левски” са новите попълнения, след като миналата година част от инициативата стана Френската гимназия.

Кандидатура са подали над 100 училища от почти всички области на страната. Основните критерии, взети предвид при избора на участниците, са мотивацията на кандидатстващите учители, силните страни на училищата, обхватът и иновативността на предложената примерна дейност, за да се събуди интересът и да се разширят знанията на учениците за функциите и ролите на европейските институции.

Програмата за училища посланици на ЕП е най-мащабната платформа по рода си, която се стреми да насърчава информираността относно Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите граждани в целия ЕС, като им предоставя активни знания за Европейския съюз и по-специално за Европейския парламент. Инициативата се стреми да разясни на младежите в горния курс техните права, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

За избраните училища инициативата ще продължи с провеждането на встъпителен семинар за преподаватели, който ще се проведе през месец октомври. Това обучение ще подготви педагогическите екипи, които ще се заемат с организацията и осъществяването на Програмата. След това ще започне обучителният процес в избраните училища и ще бъдат изпълнени заложените дейности, сред които симулационни игри, провеждане на информационни кампании, честване на Деня на Европа. Този етап от програмата ще бъде оценяван от Бюрото на Европейския парламент, а най-добре представилите се ще получат статут на училище посланик, както и възможност за участие в специализирани инициативи на ЕП в Страсбург и Брюксел.