СУ „Любен Каравелов“ и СУ „Проф. Асен Златаров“ са сред десетте одобрени от цялата страна, които ще се включат в Програмата за настоящата учебна година

 

Две училища от Пловдив и Първомай са сред 10-те нови учебни заведения от цялата страната, които ще се включат в Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2020/2021 година.

Вчера Бюрото на Европейския парламент в България избра училищата, които ще имат възможност в края на учебната година да завоюват титлата „посланик“. Сред тях са пловдивското СУ „Любен Каравелов“ и първомайското СУ „Проф. Асен Златаров“. Извънредната ситуация не попречи на мотивацията на кандидатите – над 100 училища от различните области на страната кандидатстваха за участие, отчитат организаторите.

Основните критерии, взети предвид при избора на финалистите, са били мотивацията на кандидатстващите учители, силните страни на училищата, обхватът и иновативността на предложената примерна дейност, за да се събуди интересът и да се разширят знанията на учениците за функциите и ролите на европейските институции.

През учебната 2020/2021 година Програмата за училища посланици на Европейския парламент ще обхваща общо 93 български училища, одобрявани предходни години.

Същинската част на Програмата за 10-те избрани ще започне с обучение, което ще се проведе в периода ноември – декември в София. За целта те трябва да определят един или двама старши посланици, които да изпълняват ролята на ключови разпространители на знание за европейската парламентарна демокрация и Европейския парламент. Старши посланиците са учители, педагогически съветници или друг помощен училищен персонал, отговорни за изпълнението на Програмата в училището. Инициативата се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права и задължения като европейски граждани.

Промени в досегашния регламент

Тази година по обективни причини Програмата ще претърпи някои промени. Досегашните участници в нея ще продължат да бъдат посланици на ЕП и европейската идея, като ще станат част от новия тригодишен цикъл на изпълнение на дейности заедно с избраните нови 10 училища.

Първото ниво на обновената Програма за училища посланици ще включва обучителен семинар за старши посланици с цел запознаване с Програмата, който ще включва срещи с членове на ЕП и Бюрото в България, презентации, практически занятия, групови дискусии, дебати. Той ще представлява „пътна карта“ и ще предостави инструменти за изпълнение на целите на Програмата. В Ниво 1 училищата ще трябва да изпълнят основните досегашни критерии за сертифициране, като се фокусират върху дейности с местно измерение: работа в училище, дейности за приобщаване на училищната общност и родителите, посещения и срещи с органи на местната власт и т.н.

Втората година от Програмата дейностите вече ще бъдат насочени към посещения и срещи с органи на национално равнище: Народно събрание, президентство, омбудсман и т.н., а старшите посланици ще имат право да бъдат канени на специалните обучения за учители в Брюксел. Младшите посланици ще имат за задача да разширяват обхвата на Програмата, като се опитват да достигнат до цялата местна общност чрез прояви извън училище.

Третата година Бележи и преминаването на участниците на ниво „експерт“ като ще се стремят да разширят обсега ѝ до възможно най-голям брой ученици в училището и членове на местната общност. Те ще бъдат „ментори“ на новоприсъединилите се училища, ще им помагат да навлязат в нея и ще съдействат за организирането на съвместни прояви с тях като открити уроци, общи кампании.

След третата година училищата, които са преминали през целия цикъл, стават „почетни“ посланици. Ако след това са мотивирани да продължат да участват в Програмата, могат да рестартират цикъла с нови проекти и дейности, като включат и други учители като старши посланици и обновят и разширят състава на младшите посланици.

Нова онлайн платформа за училищата посланици и е-туининг

Ще бъде даден старт на отворена европейска платформа за всички училища посланици, в която ще бъдат включени само онези от тях, които желаят да продължат активното си участие в Програмата. Успоредно с това се подготвя и специална група за е-туининг само за училища посланици, която ще им позволи по-лесно да се свързват с други училища посланици от цяла Европа за съвместни проекти и инициативи.

Сертифициране, стимули, поощрения

Сертифицирането на училищата ще се извършва на базата на досегашните задължителни критерии: избор на старши и младши посланици, работа със специализираните учебни помагала, създаване на информационен кът за ЕС (който трябва да има и електронно измерение под формата на раздел в сайта на училището, профил в социалните мрежи или блог) и отбелязване на Деня на Европа.

Както и досега, в края на първата година всяко училище, което изпълни задължителните критерии, ще получава плакет за училище посланик. От тук насетне плакетите ще указват трите години от цикъла на сертифициране. Всички ученици и учители, които са участвали в екипа, координиращ изпълнението на Програмата в училище, ще получават сертификати за участието си в Програмата.

Младшите посланици, участвали 3 поредни години в Програмата, ще получат и сертификати от LinkedIn, указващи уменията, придобити чрез нея. Такива по-подробни сертификати ще получат и старшите посланици от Ниво 3, които са били ментори на някое от новите училища.

Най-активните училища, определени чрез годишното оценяване, ще бъдат канени да присъстват на централно организирани прояви като специални сесии на „Евроскола“ за училища посланици, Европейското младежко събитие, семинари за младежи. Пак чрез това оценяване ще бъдат определяни и учителите, които да присъстват на централните семинари в Брюксел. Единствено вече сертифицирани училища (т.е. ниво 2 и 3) ще могат да се възползват от тези възможности. Всички училища ще продължават да бъдат канени на събития, организирани от Бюрото и негови институционални партньори. При възможност Бюрото може да организира и посещения в училищата и срещи с учениците. Поради епидемиологичната обстановка тази година много от предлаганите стимули и поощрения вероятно ще бъдат в онлайн варианти.