СУ „Черноризец Храбър“ и СУ „Отец Паисий“ от Стамболийски ще получат оборудване за дейността си, а учителите ще преминат онлайн обучение

Две училища от областта спечелиха подкрепа за създаване на отбор по роботика в рамките на на програма „Роботика за България“. В петото издание на програмата 30 мотивирани учители ще могат да създадат и развият училищен отбор по роботика. Учителите са от 15 различни училища, две от които са от Пловдивска област – СУ „Черноризец Храбър“ и СУ „Отец Паисий“ в Стамболийски. Във всяко от тях за развитието на отбора ще работят по двама преподаватели, които ще преминат специализирано онлайн обучение относно правилата на състезанието First Lego League.

Двете училища ще получат оборудване за дейността на тима по роботика, за да се подготвят за участие във финалното състезание в края на учебната година. Учителите трябва да създадат поне един отбор в своето училище с ученици от пети до десети клас.

Одобрените менторски екипи са избрани след конкурс, в който взеха участие 66 учители от 32 училища в 23 населени места на страната.

Програмата „Роботика за България“ стартира през 2015 г., а до момента 150 учители са обучени както в областта на роботиката, така и в придобиването на меки умения. Участието в отборите по роботика насърчава интереса на учениците към науката и технологиите и предоставя възможност да работят в екип като истински изследователи.

Програмата е по идея на SAP Labs България и се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“.