СУ „Любен Каравелов“ и от ОУ “Гео Милев” в Белозем създадоха професионални учебни общности в партньорство със „Заедно в час“, МОН и НБУ

Две училища от Пловдивска област се включиха в големия европейски проект FIERST – From Inclusive Education to Real Scale Transfer, който се осъществява от фондация „Заедно в час“ в партньорство с МОН и Нов български университет. Това са пловдивското СУ „Любен Каравелов“ и ОУ „Гео Милев“ в Белозем.

140 учители от 18 училища в цялата страна работиха за развиване на умения на 21 век сред учениците и създадоха учебни общности в своите училища, които да подкрепят професионалното им развитие и екипната работа. По време на онлайн конференция на 22 юни училищата бенефициенти ще споделят своя опит от участието си в проекта и добрите практики, ще обсъдят как могат те да бъдат по-широко приложени в образователната система.

В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньори от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция. В продължение на една учебна година училищните екипи са се обучавали по теми като развиване на професионални общности и стратегии за изграждане на умения на 21 век у учениците. Всяко училище е имало за задача да избере едно умение, върху създанането на което да работи с децата през цялата година, а на конференцията ще сподели резултатите с широка група колеги и експерти.

Божидара Илиева и Георги Стоев от СУ „Любен Каравелов” развиват комуникационни умения заедно с 10 свои колеги. На онлайн срещата те ще представят работилница, която ще преведе участниците през ситуации, близки до работата на професионалната учебна общност по време на електронното обучение и начина, по който развиват умения у учениците. Участниците в работилницата трябва излязат от нея с добри практики, които да приложат в своето училище.

„Личната цел на екипа е да поставим участниците в ситуации, чрез които да демонстрираме развиването на умения и привличането на съмишленици. Работилницата ще предостави възможност на различни екипи да приложат своя опит от работата си в ПУО, работейки върху сценарии от живота в училище през призмата на различните роли – директор и ръководен екип, учител, ученик, родител”, обяснява Божидара Илиева. Тя е работила и върху създаването на наръчник, който също ще бъде представен на конференцията.

В Белозем са избрали да развиват умение за учене в час по английски.

„Умението за учене е сред уменията, които улесняват учителя в класната стая. То помага на учениците да задържат вниманието си, да чертаят стратегия за най-ефективно усвояване на учебния материал и да управляват процеса на учене сами“, споделя Стефани Костова от ОУ “Гео Милев”. В търсене на решение тя попада на практиката “Преподаване, което активира всички части на мозъка” (“Whole Brain Teaching”). Тази практика представлява цикъл от 4 основни стъпки: привличане на вниманието; задържане на вниманието; представяне на нови понятия чрез движение; съвместно учене.

Обучителите от проекта FIERST са възпитаници на програмата на “Заедно в час”, натрупали опит както като учители, така и като експерти в различни организации в сферата на образованието.