Над 3 млн. лева по национални програми за площадки, Wi-Fi зони и електронни дневници в училища и детски градини

Две професионални от Пловдив и Карлово ще модернизират кабинетите си по практика по Национална програма „Професионално образование и обучение“. Проектите на ПГ „Ана Май“ и ПГ „Евлоги и Христо Георгиеви“ са сред петте одобрени за финансиране, с което да се поднови материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда. Учениците ще имат възможност да работят с най-новото техническо оборудване и да придобиват професионални компетентности в реални трудови условия.

Площадки за обучение по безопасност на движението, електронни дневници, Wi-Fi зони и нова материално-техническа база в училища и детски градини, ще бъдат финансирани с 3 645 409 лева, реши правителството. Средствата са разпределени по три национални програми: „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда”, „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование” и „Професионално образование и обучение”. Пловдивското СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и СУ „Васил Левски“ в Карлово ще получат по 50 000 лева за подобряване условията за експериментална работа по природни науки в профилирана подготовка. 41 000 лева са отпуснати на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Асеновград.

Нови Wi-Fi зони ще имат 121 училища, за което са предвидени 969 299 лв. 13 учебни заведения от Пловдив, Първомай, Раковски, Садово, Хисар и община „Родопи“ са спечелили средства за безжичен интернет. Средства за компютърна техника се отпускат на 10 училища от Пловдив, Карлово и Първомай.

На 19 гимназии се предоставят 103 888 лв. за закупуване на софтуер за професионално обучение. Сред тях са Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“в Пловдив  и ПГ „Петър Парчевич“ в Раковски.

1 539 550 лв. ще бъде финансирането за закупуване на електронни дневници в общински детски градини. Община Пловдив е спечелила 35 000 лева, Асеновград – 11 000, Брезово – 1800, Калояново – 6800, Карлово – 8800, Кричим – 1900, Куклен – 1100, Лъки – 850, „Марица“ – 13 600, Перущица – 1900, Раковски – 6600, „Родопи“ – 9900, Садово – 8500, Стамболийски – 7600, Сопот и Съединение – по 3000, Хисар – 4250. 9 детски градини от Пловдив и областта са спечелили средства за интерактивни дъски, 12 – за преносими компюютри.

135 детски градини и 237 училища в страната ще изградят площадки за обучение по безопасност на движението с 769 551 лв.